كاميرا مايكونغ لعلم القزحية
بيت / القزحية الرقمية / Iriscope iridologies ما هو وكيف يعمل ومن يحتاج إليه?

Iriscope iridologies ما هو وكيف يعمل ومن يحتاج إليه?


Iriscope iridologies ما هو وكيف يعمل ومن يحتاج إليه?
 • الاستفسار الآن!

  إيريسكوب القزحية إيريسكوب القزحية إيريسكوب القزحية إيريسكوب القزحية إيريسكوب القزحية إيريسكوب القزحية إيريسكوب القزحية إيريسكوب القزحية إيريسكوب القزحية

   

  Che cos’è iriscope iridologie?

   

  Iriscope iridologie è una tecnica diagnostica non invasiva che utilizza l’osservazione dell’iride dell’occhio per identificare eventuali disfunzioni o squilibri nel corpo umano. L’iride ha un’importante connessione con il sistema nervoso centrale e con la circolazione sanguigna, pertanto le informazioni raccolte attraverso l’osservazione degli occhi possono fornire una diagnosi utile per individuare eventuali malattie o problemi di salute. La pratica dell’iridologia esiste da secoli, ma è stata sviluppata in modo più sistematico e scientifico nel XX secolo da Ignatz von Peczely, un medico ungherese. Oggi, grazie all’avanzamento della tecnologia, esistono dispositivi come l’iriscope che permettono di osservare l’iride in modo più dettagliato e preciso.

  ما هو الايريسكوب?

  إيريسكوب للنافذة 7/8/10/11

  القزحية

  كاميرا علم القزحية

   

   

  Come funziona iriscope iridologie?

   

  La tecnologia dell’iriscope consente di valutare il colore, la struttura e la forma dell’iride, nonché eventuali alterazioni o segni che possono indicare la presenza di disturbi fisici o emotivi. Il processo di osservazione non è invasivo e non causa alcun dolore o fastidio al paziente. La valutazione dell’iride consente di individuare possibili squilibri o disfunzioni nel corpo umano. Ad esempio, alcune alterazioni dell’iride possono indicare la presenza di infiammazioni, infezioni o problemi di circolazione sanguigna. بالإضافة إلى, l’osservazione dell’iride può anche fornire informazioni sulle predisposizioni genetiche dell’individuo e sulla sua salute emotiva.

   

  إيريسكوب القزحية

   

  Chi ha bisogno di iriscope iridologie?

   

  L’iriscope iridologie può essere utile per chiunque voglia avere una valutazione globale della propria salute. Tuttavia, è particolarmente utile per coloro che soffrono di sintomi o disturbi cronici che non sono stati risolti con l’approccio medico convenzionale. بالإضافة إلى, l’analisi dell’iride può essere un ottimo supporto per coloro che vogliono avere un approccio olistico alla propria salute, che comprenda aspetti fisici, emotivi e spirituali. L’iridologia può anche essere utilizzata come strumento preventivo, per individuare eventuali problemi prima che si manifestino sintomi specifici. In generale, l’iriscope iridologie è una tecnologia non invasiva e complementare alle pratiche mediche tradizionali, che può fornire importanti informazioni sulla salute generale dell’individuo.  نحن مصنع مورد iriscopes,إذا كان لديك أي سؤال,اتصل بنا من فضلك


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  إذا كان التقديم غير ناجح, يرجى تحديث صفحة المتصفح الخاص بك وإعادة التقديم.
  مستشار بيع : السيدة لوسي
  مستشار بيع : السيد مارك
    يعيش:محمد علي 1520            


  الأصناف المتعلقة